OFERTA

Oferta szkoleń dla biznesu jest „szyta na miarę” dla każdego klienta. Specjalizujemy się w praktycznych warsztatach poprawiających jakość komunikacji, technikach sprzedaży, obsługi klienta, ale także w rozwiązywaniu konfliktów w zespole. Szkolimy z negocjacji w biznesie, budowania strategii a także z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i rozwijaniu motywacji. Działamy na podstawie przeprowadzonych analiz, pomagamy dobrać właściwe narzędzia i optymalnie zaplanować działania.

  • szkolenia z profesjonalnej obsługi pacjenta w rejestracji
  • techniki sprzedaży
  • obsługa klienta
  • radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • strategie i plany rozwoju firmy 
  • i wiele innych…