pierwsza pomoc

Szkolenie z pierwszej pomocy jest niezbędne dla wszystkich pracowników placówek medycznych

Pierwsza pomoc jest podstawową umiejętnością pracowników ochrony zdrowia. W Polsce rocznie jest ponad 100 tysięcy zgonów spowodowanych zawałem serca i kilkadziesiąt tysięcy udarem mózgu. Jest to najczęstsza przyczyna zgonów w wyniku chorób. Czy wszystkie placówki medyczne i wszyscy pracownicy są przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy?  Zdarza się, że o życiu decydują 3 minuty. Czy Twój personel dobrze je wykorzysta?

szkolenie pierwsza pomocOkazuje się w praktyce, że duża część personelu w placówkach medycznych nie jest przeszkolona z tego tematu. Rejestratorki, pielęgniarki i lekarze mają mnóstwo różnych obowiązków i procedur związanych ze swoją pracą, wśród których nie ma obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy. Często te wymogi formalne mają niewiele wspólnego z pomocą pacjentowi,
a koncentrują się na koniecznościach administracyjnych.

Szkolenie: pierwsza pomoc jest skoncentrowana na pacjencie i to tym najbardziej potrzebującym.

Przeszkolenie pracowników przez ratownika medycznego, który przypomni, jak się ratuje życie w określonych sytuacjach, daje wiedzę i pewność siebie pracownikom, a szefowi święty spokój. Zarząd Przychodni wie, że w sytuacji kryzysowej ma przygotowany zespół i zrobił to co powinien, żeby do tego doprowadzić.

Podczas szkolenia są przedstawiane konkretne czynności, jakie należy podjąć, aby uratować życie pacjentowi. Są omawiane przypadki zatrzymania akcji serca, zatrucia pokarmowego, poparzenia, porażenia prądem, odmrożenia, zadławienia (zwłaszcza dotyczy to dzieci), omdlenia itp. Pokazujemy, jak należy przeprowadzić masaż mięśnia sercowego i sztuczne oddychanie, jak posługiwać się defibrylatorem itd.

Informacje są przekazywane w sposób przystępny z naciskiem na praktykę.

Czy w Twojej placówce wszyscy są na bieżąco z aktualną wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy?

Jeżeli masz wątpliwości, to skontaktuj się z nami  

tajemniczy klient

Tajemniczy klient (z języka angielskiego, „mystery shopper”) jest jedną z coraz bardziej popularnych metod sprawdzenia jakości […]

gry miejskie w Gdańsku

Gry miejskie w Gdańsku to świetna zabawa! Integracja zespołu ze zwiedzaniem tego wspaniałego miasta to […]

mobbing w pracy

Mobbing w firmie jest problemem, który może się pojawić niezależnie od starań zarządu przedsiębiorstwa. Ważne […]

tworzenie wizerunku dobrego pracodawcy

Tworzenie wizerunku dobrego pracodawcy jeszcze nigdy nie było tak pożądane jak dzisiaj. W czasach rynku […]