obsługa pacjenta

profesjonalna obsługa pacjenta - praktyczne warsztaty sytuacji codziennych

1

Profesjonalny w tym kontekście oznacza – kompetentny, pomocny, uprzejmy w pracy,
ale i asertywny, odporny na stres i pewny siebie.

W ostatnim czasie, bardziej niż dotychczas, społeczeństwo jest niezadowolone z opieki medycznej. Chodzi tu  głównie o dostępność do usług i obsługę przychodni/szpitali. Pacjent nie ma możliwości zweryfikowania wiedzy lekarza, bo nie studiował 6 lat, ani nie robił specjalizacji, o stażu i doświadczeniu nie wspomnę. Czasy są takie, że każdy pacjent ma możliwość wystawienia w internecie, na znanym lekarzu lub podobnym portalu, oceny przychodni i lekarza. Czym się kieruje? W dużej mierze swoimi subiektywnymi odczuciami sympatii i bycia traktowanym z szacunkiem. Nasze szkolenia mają zadanie zwiększyć satysfakcję pacjentów w obszarach komunikacji z personelem placówki, podnosić jakość świadczonych usług i dodatkowo budować przewagę konkurencyjną.

Szkolenia dedykujemy całym zespołom przychodni, lekarzom, pielęgniarkom, położnym i pracownikom rejestracji medycznej.

opieka zdrowotna kowale biznesu

 

CELE SZKOLENIA:

 1. Podnieść zadowolenie pacjentów (także tzw. trudnych pacjentów)
 2. Zwiększyć liczbę pacjentów dzięki poleceniom i lepszej obsłudze
 3. Zmotywować i uświadomić zbieżność celów firmy i pracowników
 4. Zmniejszyć rotację wśród pracowników (lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek)
 5. Scalić zespół i usprawnić wewnętrzną komunikację
 6. Podnieść świadomość zespołu, co powoduje uelastycznienie i otwarcie na (nieuchronne) zmiany
 7. Zapobiec wypaleniu zawodowemu i wskazać na techniki rozładowania stresu
 8. Pomóc w opracowaniu wspólnych zasad, które mają ułatwić i usprawnić pracę całego zespołu
 9. Zwiększyć konkurencyjność firmy

 Przeszkolony personel w przychodni jest nastawiony na dobrą komunikację zarówno z pacjentem jak i ze współpracownikami. Konflikty, niedopowiedzenia i niechęć są bardzo silnymi demotywatorami w pracy. Szkolenia mają zadanie zmienić nastawienie pracowników na bardziej otwarte. Opanowanie technik komunikacji, aktywnego słuchania, radzenia sobie z trudnym pacjentem, ułatwia pracę i zmniejsza stres pracowników.

W czasach wzmożonej konkurencji, zbliżonych usług i cen, serwis odgrywa największą rolę. Tak twierdzi 68% klientów*. Zwiększanie zadowolenia klienta z obsługi, pozwala na stabilny rozwój firmy.

Proces rozwijania kompetencji pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem jest długi i wymaga zaangażowania zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Poziom wiedzy i naturalnych umiejętności u pracowników jest różny i dlatego ważne jest wprowadzanie standardów pracy i tzw. dobrych praktyk, które są wypracowywane grupowo w trakcie warsztatów.

Szkolenia mogą być dopasowane do konkretnej placówki medycznej (grupa do 18 osób w cenie 1900 zł  brutto) lub można delegować poszczególnych pracowników na szkolenie otwarte. W drugim wariancie tematem szkolenia jest: „Profesjonalna obsługa w przychodni ze szczególnym uwzględnieniem tzw. trudnego pacjenta”, koszt jednej osoby to kwota 300 zł brutto. Oferta specjalna – rabat 10% dla zrzeszonych w Pomorskim Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia (PZPOZ).

Zajęcia odbywają się w małych grupach od 8 (minimalna liczba uczestników) do 14 osób. Najbliższe szkolenie otwarte odbędzie się w Gdańsku – 13 marca 2018 w godzinach 8:30 – 16:00. Miejsce – Malczewskiego 51, w budynku Małej Kliniki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów oferty. Konieczna rezerwacja, ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie opiera się na 3 filarach:geriatria obsługa pacjenta

 • wiedzy (co to jest profesjonalna obsługa i z jakich elementów się składa)
 • umiejętności (ćwiczenia konkretnych zachowań i kontroli emocji)
 • motywacji (chęci do rozwoju pracownika i identyfikowanie się z celami firmy)

Wszystkie miasta i miejscowości dysponują budżetem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Warto zapytać w swoim urzędzie pracy, bo są duże możliwości ubiegania się o środki z pomocy de minimis do 80% kosztów.

Szkolenia zamknięte, komercyjne (bez dofinansowania) są dopasowane do oczekiwań zarządu konkretnej placówki medycznej. Zakres szkolenia może obejmować przykładowe tematy:

„PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA I BUDOWANIE DOBREJ MARKI”

„PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU I ROZŁADOWANIE STRESU”

„ SKUTECZNA KOMUNIKACJA WEWNĄTRZZESPOŁOWA”

„PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA I REKOMENDOWANIE USŁUG KOMERCYJNYCH”

ZADAJ PYTANIE O SZKOLENIE – ZAREZERWUJ TERMIN

Poszczególne moduły szkoleniowe ich zakres i forma jest uzgadniana z klientem i dopasowywana do konkretnych oczekiwań. Standardowo proponujemy cykl 3 szkoleń jednodniowych w odstępach od 6 do 18 m-cy. Po ukończeniu cyklu szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi pacjenta, personel radzi sobie bardzo dobrze w sytuacjach trudnych i samodzielnie jest w stanie rozwijać swoje kompetencje. Zadowolenie pacjentów przekłada się na długofalowy i stabilny wzrost pacjentów.

Podstawowe zagadnienia:

 • co to jest dobra obsługa i jakie zasady nią kierują,
 • jakie są techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,tabletki kowale biznesu
 • jak poradzić sobie z trudnym pacjentem,
 • jak sprawić, żeby pacjent był zadowolony i polecał firmę,
 • w jaki sposób dostrzegać obszary do poprawy komunikacji i jak podnosić jakość wykonywanej pracy.

PRZYKŁADOWY PLAN SZKOLENIA

 1. Uczestnik w roli pacjenta – czego oczekujemy od innych, zamiana ról, zmiana perspektywy
 2. Budowa marki w kontekście profesjonalnej obsługo pacjenta
 3. Komunikacja z pacjentem
  • narzędzia komunikacyjne
  • aktywne słuchanie
  • mowa ciała
 4. Różne taktyki komunikacji z trudnym pacjentem
 5. Analiza standardów pracy i dobre praktyki w obsłudze pacjenta
 6. Trudne sytuacje i najlepsze scenariusze rozmowykowale biznesu opieka zdrowotna

Wykorzystywane metody:

 • dyskusja moderowana
 • mini wykład
 • ćwiczenia grupowe
 • praca indywidualna
 • analiza przypadku
 • warsztaty
 • odgrywanie ról

symulacje scenek, z uwzględnieniem zdobytej wiedzy teoretycznej.
stosowanie arkuszy obserwacyjnych, zastosowanie „klatki stop” jako narzędzia pomocnego w analizie zachowań.

ZADAJ PYTANIE O SZKOLENIE – ZAREZERWUJ TERMIN

Trener prowadzący:
Adam Zajchowski

*badanie z 2009 The Cost of Poor Customer Service: The Economic Impact of the Customer Experience and Engagement in 16 Key Economies

Gry miejskie w Gdańsku

Gry miejskie w Gdańsku to świetna zabawa! Integracja zespołu ze zwiedzaniem tego wspaniałego miasta to […]

Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem z wykorzystaniem metody Mindfulness (warsztat, trening) W świecie pełnym zmian, chaosu […]

Obsługa czytelnika

Szkolenie profesjonalna obsługa czytelnika w bibliotece, to pójście z duchem czasu i wyjście naprzeciw potrzebom […]

Telemarketing

Telemarketing jest obowiązkowym kanałem sprzedaży dla wielu firm mających do zaoferowania usługi lub produkty. Telemarketing […]