obsługa pacjenta

profesjonalna obsługa pacjenta - praktyczne warsztaty sytuacji codziennych

1

Profesjonalny w tym kontekście oznacza – kompetentny, pomocny, uprzejmy w pracy,
ale i asertywny, odporny na stres i pewny siebie.

Oferujemy warsztaty z gwarancją wysokiej jakości! Otrzymujemy minimum ocenę 4 (w skali 1-5) na ankiecie ewaluacyjnej, albo rezygnujemy z wynagrodzenia. Nasze doświadczenie i kompetencję pozwalają nam na przedstawienie tej wyjątkowej oferty.
W ostatnim czasie, bardziej niż dotychczas, społeczeństwo jest niezadowolone z opieki medycznej. Głównym problemem jest dostępność do usług i słaba obsługa pacjenta. Dotyczy to klinik, przychodni i szpitali. Pacjent nie ma możliwości zweryfikowania wiedzy lekarza, bo nie studiował 6 lat, ani nie robił specjalizacji, o stażu i doświadczeniu nie wspomnę. Dzisiaj każdy pacjent ma możliwość wystawienia w internecie, na „znanym lekarzu” lub podobnym portalu, oceny przychodni i lekarza. Czym się kieruje? W dużej mierze swoimi subiektywnymi odczuciami sympatii i bycia traktowanym z szacunkiem. Nasze szkolenia mają zadanie zwiększyć satysfakcję pacjentów (dzięki lepszej komunikacji z personelem placówki), podnosić jakość świadczonych usług i budować przewagę konkurencyjną.

Sprawdź szkolenie na nowej stronie adamzajchowski.pl 

Szkolenia dedykujemy całym zespołom przychodni, lekarzom, pielęgniarkom, położnym i pracownikom rejestracji medycznej.

opieka zdrowotna kowale biznesu

 

CELE SZKOLENIA:

 1. Zwiększyć zadowolenie pacjentów (także tzw. trudnych pacjentów)
 2. Zwiększyć liczbę pacjentów dzięki poleceniom i lepszej obsłudze
 3. Zmotywować i uświadomić zbieżność celów firmy i pracowników
 4. Zmniejszyć rotację wśród pracowników (lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek)
 5. Scalić zespół i usprawnić wewnętrzną komunikację
 6. Podnieść świadomość zespołu, co powoduje uelastycznienie i otwarcie na (nieuchronne) zmiany
 7. Zapobiec wypaleniu zawodowemu i wskazać na techniki rozładowania stresu
 8. Pomóc w opracowaniu wspólnych zasad, które mają ułatwić i usprawnić pracę całego zespołu
 9. Zwiększyć konkurencyjność firmy
Przeszkolony personel w przychodni jest komunikuje się lepiej, zarówno z pacjentem jak i ze współpracownikami. Konflikty, niedopowiedzenia i niechęć są bardzo silnymi demotywatorami w pracy. Warsztaty zmieniają nastawienie pracowników na bardziej otwarte i życzliwe, dzięki temu obsługa pacjenta staję się bardziej profesjonalna. Opanowanie technik komunikacji, aktywnego słuchania, radzenia sobie z trudnym pacjentem, ułatwia pracę i zmniejsza stres pracowników.
W czasach wzmożonej konkurencji, zbliżonych usług i cen, serwis odgrywa największą rolę. Tak twierdzi 68% klientów*. Zwiększanie zadowolenia pacjenta z obsługi, pozwala na stabilny rozwój firmy.
Proces rozwijania kompetencji pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem jest długi i wymaga zaangażowania zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Poziom wiedzy i naturalnych umiejętności u pracowników jest różny i dlatego ważne jest wprowadzanie standardów pracy i tzw. dobrych praktyk, które są wypracowywane grupowo w trakcie warsztatów.
Szkolenia są dopasowane do konkretnej placówki medycznej i jej specyfiki. Bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie, na którym przedstawiamy więcej szczegółów i wskazujemy na korzystne rozwiązania. Mamy wiedzę na temat funkcjonowania wielu firm na rynku medycznym i jakie działania przynoszą oczekiwane efekty.
Warsztaty opierają się na 3 filarach:geriatria obsługa pacjenta
 • wiedzy (co to jest profesjonalna obsługa i z jakich elementów się składa)
 • umiejętności (ćwiczenia konkretnych zachowań i kontroli emocji)
 • motywacji (chęci do rozwoju pracownika i identyfikowanie się z celami firmy)
Wszystkie miasta i miejscowości dysponują budżetem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Warto zapytać w swoim urzędzie pracy, bo są duże możliwości ubiegania się o środki z pomocy de minimis do 80% kosztów.

Warsztaty są dopasowane do oczekiwań zarządu konkretnej placówki medycznej. Zakres szkolenia może obejmować przykładowe tematy:

„PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA I BUDOWANIE DOBREJ MARKI”

„PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU I ROZŁADOWANIE STRESU”

„ SKUTECZNA KOMUNIKACJA WEWNĄTRZZESPOŁOWA”

„PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA I REKOMENDOWANIE USŁUG KOMERCYJNYCH”

ZADAJ PYTANIE O SZKOLENIE – ZAREZERWUJ TERMIN

Poszczególne moduły szkoleniowe ich zakres i forma jest uzgadniana z klientem i dopasowywana do konkretnych oczekiwań. Standardowo proponujemy cykl 3 szkoleń jednodniowych w odstępach od 6 do 18 m-cy. Po ukończeniu cyklu warsztatów z zakresu profesjonalnej obsługi pacjenta, personel radzi sobie bardzo dobrze w sytuacjach trudnych i jest w stanie samodzielnie rozwijać swoje kompetencje. Zadowolenie pacjentów przekłada się na długofalowy i stabilny wzrost pacjentów.
Podstawowe zagadnienia:
 • co to jest profesjonalna obsługa
 • czego oczekuje pacjent,
 • jak skutecznie stosować komunikację werbalną i niewerbalną, tabletki kowale biznesu
 • jak poradzić sobie z trudnym pacjentem,
 • jak sprawić, żeby pacjent był zadowolony i polecał firmę,
 • w jaki sposób dostrzegać obszary do poprawy komunikacji i jak podnosić jakość wykonywanej pracy.

PRZYKŁADOWY PLAN SZKOLENIA

 1. Uczestnik w roli pacjenta – czego oczekujemy od innych, zamiana ról, zmiana perspektywy
 2. Budowa marki w kontekście profesjonalnej obsługi pacjenta (jakie elementy się na nią składają)
 3. Komunikacja z pacjentem
  • narzędzia komunikacyjne
  • aktywne słuchanie
  • mowa ciała
 4. Różne taktyki komunikacji z trudnym pacjentem
 5. Analiza standardów pracy i dobre praktyki w obsłudze pacjenta
 6. Trudne sytuacje i najlepsze scenariusze rozmowykowale biznesu opieka zdrowotna
Wykorzystywane metody:
 • mini wykład
 • warsztaty
 • odgrywanie ról
 • mini wykład
 • ćwiczenia grupowe
 • praca indywidualna
 • analiza przypadku

ZADAJ PYTANIE O SZKOLENIE – ZAREZERWUJ TERMIN

trener prowadzący:
Adam Zajchowski
*badanie z 2009 The Cost of Poor Customer Service: The Economic Impact of the Customer Experience and Engagement in 16 Key Economies

akcje społeczne

Jesteśmy zespołem „aktywistów” przekonanych, że marketing społeczny na poziomie lokalnym ma nadal niewykorzystany potencjał. Akcje […]

mobbing w pracy

Mobbing w firmie jest problemem, który może się pojawić niezależnie od starań zarządu przedsiębiorstwa. Ważne […]

pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc jest podstawową umiejętnością pracowników ochrony zdrowia. W Polsce rocznie jest ponad 100 tysięcy […]

gry miejskie w Gdańsku

Gry miejskie w Gdańsku to świetna zabawa! Integracja zespołu ze zwiedzaniem tego wspaniałego miasta to […]