warsztat o Twoim zespole

Zespół to ludzie, można im pomóc działać lepiej.

Warsztat o Twoim zespole

Kiedy osiągnięcie sukcesu zależy od pracy całego zespołu, komunikacja i współpraca stają się kluczowymi kompetencjami decydującymi o powodzeniu realizowanego przedsięwzięcia.

Różne osobowości i poziomy motywacji poszczególnych członków zespołu, zmiany w harmonogramach, konflikty ról, niesprecyzowane lub zbyt wygórowane oczekiwania klientów – to wszystko stałe elementy pracy zespołu, od którego zależą bezpośrednie wyniki organizacji.

ZADAJ PYTANIE – ZAREZERWUJ TERMIN

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z:

 • dynamiką i etapami funkcjonowania zespołu, oraz sposobami jego budowania,
 • rolami pełnionymi w zespole,
 • sposobami podejmowania decyzji,
 • metodą burzy mózgów,
 • prowadzeniem efektywnych zebrań,
 • rozwiązywaniem konfliktów,
 • technikami pracy coachingowej z zespołem.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na pracę nad konkretnym zespołem dzięki czemu uczestnicy są w stanie zaobserwować omawiane tematy na „żywym organizmie”.

Warsztat prowadzony jest metoda treningu poznawczo – behawioralnego. Metoda ta kładzie nacisk na pracy nad postawami i kształtowaniem konkretnych zachowań w ramach rozwijanych kompetencji. Realizowane podczas treningu ćwiczenia są omawiane, a uczestnicy na bieżąco otrzymują informację zwrotną. Podczas treningu, szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, wykorzystujące metodologię studiów przypadków opartych na specyfice Państwa branży.

Biorąc udział w treningu, uczestnicy osiągają następujące korzyści:

 • poznają dynamikę i etapy funkcjonowania zespołu
 • poznają swoją rolę w zespole oraz role pełnione przez inne osoby
 • poznają praktyczne umiejętności prowadzenia spotkań, rozwiązywania konfliktów w zespole
 • poznają praktyczne umiejętności podejmowania decyzji w zespole
zadaj pytanie, dzwoń lub pisz

strategie kryzysowe

Dobra strategia rozwoju firmy, pozwala osiągać więcej i szybciej oszczędzając zasoby czasu, materiału i współpracowników. W […]

strategie marketingowe

Strategie marketingowe czyli planowanie strategiczne i kluczowe taktyki marketingowe Kowale Biznesu oferują specjalistyczne szkolenia dla […]

radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem z wykorzystaniem metody Mindfulness (warsztat, trening) W świecie pełnym zmian, chaosu […]

akcje społeczne

Jesteśmy zespołem „aktywistów” przekonanych, że marketing społeczny na poziomie lokalnym ma nadal niewykorzystany potencjał. Akcje […]