zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem przekłada się na wyniki Twojej organizacji

Szkolenie zarządzanie zespołem jest działaniem stale podnoszącym poprzeczkę i zwiększa efektywność organizacji.

Umiejętność budowania zgranego zespołu jest kluczowa dla utrzymania wysokiej motywacji pracowników i wydajności firmy.

Dynamika zmian, które zachodzą w organizacjach, rotacja pracowników, wymagający rynek pracy, na którym coraz trudniej o dobrych kandydatów sprawiają, że umiejętność zarządzania ludźmi staje się coraz bardziej kluczową kompetencją.

ZADAJ PYTANIE O SZKOLENIE – ZAREZERWUJ TERMIN

Celem treningu jest wyksztalcenie umiejętności menadżerskich:

  • formułowania kontraktu zespołowego,
  • delegowania zadań,
  • udzielania informacji zwrotnej,
  • motywowania pracowników
  • obserwacji i diagnozy kompetencji, motywacji i osobowości swoich pracowników

Uczestnicy zapoznają się również z modelem rozwoju firmy i menadżera oraz wpływem swoich przekonań na sposób funkcjonowania firmy /zespołu.

Warsztat prowadzony jest metoda treningu poznawczo – behawioralnego. Metoda ta kładzie nacisk na pracy nad postawami i kształtowaniem konkretnych zachowań w ramach rozwijanych kompetencji. Realizowane podczas treningu ćwiczenia są omawiane, a uczestnicy na bieżąco otrzymują informację zwrotną. Podczas treningu, szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, wykorzystujące metodologię studiów przypadków opartych na specyfice Państwa branży.

Biorąc udział w treningu, uczestnicy osiągają następujące korzyści:

  • powiększenie świadomości roli jaką menadżer odgrywa w zespole jak i w całej organizacji
  • nabycie praktycznych umiejętności zarządzania zespołem
  • umiejętność weryfikowania własnych założeń i przekonań oraz ich wpływy na zespół
  • nabycie praktycznych umiejętności udzielania informacji zwrotnej i motywowania pracowników
  • nabycie praktycznych umiejętności zarządzania zespołem w trakcie kryzysu
zastanawiasz się nad tym? zadaj pytanie

obsługa czytelnika

Szkolenie profesjonalna obsługa czytelnika w bibliotece, to pójście z duchem czasu i wyjście naprzeciw potrzebom […]

tworzenie wizerunku dobrego pracodawcy

Tworzenie wizerunku dobrego pracodawcy jeszcze nigdy nie było tak pożądane jak dzisiaj. W czasach rynku […]

autoprezentacja

Autoprezentacja to podstawa budowania relacji społecznych, zarówno biznesowych jak i politycznych. Wzbudzanie zaufania, wiarygodność i […]

strategie marketingowe

Strategie marketingowe czyli planowanie strategiczne i kluczowe taktyki marketingowe Kowale Biznesu oferują specjalistyczne szkolenia dla […]